Tarihçe

Kalite Gıda Güvenliği Politikası

İSG ve Çevre Politikası

Etik Politikası

Piliç Eti Üretimi

İnsan Kaynakları

Mail Order

Beyaz et sektörüne; yaratıcılığı, kalitesi, servisi ve doğal lezzeti ile değişik renkler getirmeyi hedefleyen BUPİLİÇ, yada tüzel kişiliğimizdeki tam adıyla BUPİLİÇ Entegre Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Balıkesir'in ekonomik hayatında söz sahibi KARAHALLILAR ve KULA gruplarının elele vermesiyle 2003 yılında kurulmuştur.

 

On ay süren ve yaklaşık 6 milyon ABD doları tutarındaki yatırım sürecinin ardından Avrupa Birliği ölçülerinde üretim koşullarını sağlayan Bupiliç 2004 Nisan'ında ilk üretimine başlamıştır.

 

Yaklaşık 200 adet sözleşmeli yetiştirici kümesimiz bulunmaktadır. Yetiştirici kümeslerimiz ağırlıklı olarak Balıkesir, Bursa, Çanakkale bölgelerindedir. 2009 yılında faaliyete geçen 60 ton/saat kapasiteli yem fabrikamız tarafından bu bölgelerde bulunan kümeslere yem tedarik edilmektedir. Kesim kapasitemiz saatte 6.000 adettir. Buna ilaveten; saatte 5.000 adet kapasiteli parçalama hattı, dakikada 50 adet kapasiteli kemiksiz but hattı Parçalama-Paketleme bölümündeki makina parkımızın başlıca kalemleridir.

 

Yaygın dağıtım amacıyla 2004 yılında Balıkesir ve Bursa'daki Bölge Müdürlüklerimiz, 2008 yılında İstanbul Avrupa Yakası Bölge Müdürlüğümüz, 2010 yılında da İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğümüz kurulmuştur. Bu bölge müdürlüklerinin dışındaki dağıtım ise bayilerimiz aracılığıyla yapılmaktadır.

 

Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği konusunda son derece hassas olan Bupiliç'te konuyla ilgili olarak 2004 Aralık ayında başlatılan çalışmalar 2005 Temmuz ayında başarı ile sonuçlandırılmıştır. Devamlı güncellenmekte olan Kalite Yönetim Sürecimiz; Canlı Üretim, Piliç Eti Üretimi, Yem Fabrikasını kapsayan Türkak ve yurtdışı akrediteli BRC, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 9001 , ISO 14001 belgelerine sahiptir.

 

Bünyemizde Gıda, Yem, Arıtma laboratuvarları bulunmakta ve sistem rutin olarak kontrol edilmektedir. Ayrıca Gıda laboratuvarımız FAPAS Yeterlilik belgesine sahiptir.

 

Bupiliç olarak, toplum ve çevreye karşı her zaman duyarlı, saygılı ve sorumlu olarak üretim yapmayı taahhüt ediyoruz.

 

BUPİLİÇ; piliç eti  üretiminde markalaşma ve kurumsallaşmayı şiar edinerek , müşteri  odaklı dengeli ve sürekli bir büyümeyi hedefler. Bu yoldaki pusulamız ; Yönetim Sistemleri’nin şartlarına uygunluk , etkinliğimizin sürekli iyileştirilmesi ve yenileşmedir. Hedefe yol alırken yasal ve etik koşullara uyacağımıza , sağlık ve güvenlik ilkelerini her daim ön planda tutacağımıza , birey hak ve onurunu gözardı etmeyeceğimize  söz veririz.

 

Sevgiyle yaptıkları işinden gurur duyan çalışanlarımızın ; BUPİLİÇ ’in işleyişine etkin, etkili katılımıyla üretim kalitesi ve gıda güvenliği bilincini en üst düzeye çıkarmak vizyonumuzdur.

 

BUPİLİÇ İlke ve Değerleri:

 

• Sevgi, alçakgönüllülük, çevreye saygı, karşılıklı güven, iş ahlakı ve doğruluk,

• Mükemmeli arama yolunda Şirket içi etkin iletişim ve takım çalışması,

• Sürekli iyileştirme-yenileşme kapsamında sektörel teknolojik gelişimi izleme ve uygulamada kararlılık,

• Müşteri ve tedarikçilerimizle etkin, verimli ve yapıcı işbirliği,

• Tüm süreçlerde hedeflerle yönetim anlayışını ve sıfır hata kavramını temel ilke olarak uygulamak,

• Doğal ortamı ve çevre koşullarını gelecek nesiller adına korumak.

 

Bupiliç ailesi olarak; Yürürlükteki yasalar ve uygulanmakta olan sistem standartlarının gereklilikleri temelinde oluşturduğumuz ''Sürekli Mükemmelleşme '' sistemini geliştireceğimize söz veriyoruz.

 

Bupiliç ailesi olarak yasal gereklilikler ile oluşturduğumuz Kalite, Gıda ve Ürün Güvenliği Yönetim Standartlarının (ISO 9001, ISO-22000:2005, BRC-British Retail Consortium) koşullarına uyacağımıza ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimize söz veririz.

 

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası

 

Hammadde temininden, son ürünün tüketimine kadar geçen tüm aşamalarda, yüksek kalite ve hijyen seviyesinde üretim yapmak birincil hedefimizdir. Bu hedefimizi gerçekleştirirken tüm faaliyetlerimizde, çalışanlarımızın ve bizimle çalışan iş ortaklarımızın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak ise en önde gelen sorumluluğumuzdur.

 

Bu kapsamda İlke ve Değerlerimiz;

 

• İş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili yasal gerekliliklerini yerine getirmeyi,

• Tüm süreçlerimizde teknolojik olanaklar ölçüsünde, her türlü atık oluşumunu ve doğal kaynak tüketimini en aza düşürerek çevreye olabilecek zararlı etkimizi minimum seviyeye indirgemeyi,

• Geri kazanım olanağı olan çevre dostu malzemeleri kullanmayı ve bunların geri kazanımını sağlayacak araştırma, iyileştirme ve uygulamaları yürütmeyi,

• Tüm paydaşlarımız ile, belirlenen çevre ve iş sağlığı güvenliği hedeflerimiz doğrultusunda işbirliği içinde çalışmayı, çevre ile ilgili çalışmaları teşvik etmeyi, gerekli aksiyonları planlayıp uygulamayı,

• Eğitim ve iletişim ile, alt işverenlerimiz dâhil tüm çalışanlarımızda, çevre bilinci oluşturmayı ve bireysel sorumluluk kazandırmayı,

• Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aksiyonların uygulamalarını, performans göstergelerinin sonuçlarını periyodik gözden geçirerek performansımızı sürekli iyileştirmeyi,

• Faaliyetlerimizde ve iş yerlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olası tüm kaza risklerini değerlendirmeyi ve gerekli tüm önleyici tedbirleri almayı,

• Meydana gelen kazaların nedenlerini giderici ve tekrarını önleyici her türlü düzeltici tedbiri almayı,

• Her türlü yeni projede, projelendirme aşamasında, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmayı ve gerekli her türlü önleyici tedbiri önceden almayı,

• Daima güvenli davranışı esas alarak, çalışanlarımızda, bireysel ve takım sorumluluğunu benimseten iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı,

• Alt işverenlerimiz ve tedarikçilerimiz ile, çevre ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili konularda işbirliği yapmayı taahhüt ederiz.

 

BUPİLİÇ; çalışanlarına güvenli, verimli, huzurlu bir çalışma ortamı sunmayı amaçlamakta ve bu konuda tüm özeni göstermektedir. Bupiliç, camiasına personel alırken; dil, din, bölge, ırk ve cins ayrımcılığı yapmamak, çalışanlarının tüm yasal ve özlük haklarını eksiksiz vermek, kişilik hak ve insan haysiyetine aykırı davranmamak ve bu şekilde davranılmasına izin vermemek, genel ahlak ilkelerine uymak, çalışma ortamının verimliliğini, güven ve düzenini bozan davranış kabul etmemek etik ilke ve değerlerimizdir.

 

Aile kavramının yerleştiği firmamızda, huzurlu bir ortam, işbirliği, dayanışma, güvenli, yasal ve ahlak çerçeveleri içinde yol alan çalışma hayatımızın devamlılığının sürdürülmesi ve geliştirilmesi hedeflerimizdendir.

 

Ticari faaliyetlerimizde, doğruluk, dürüstlük , yasal mevzuat ve ahlak ilkelerine uymayı ve bu yolda çalışanlarımızla birlikte hiçbir şekilde ödün vermeyeceğimize söz veririz.

 

Piliç Eti Üretimi

 

Avrupa Birliği ölçülerinde üretim koşullarını sağlayan Bupiliç kesimhanesinin kesim kapasitesi 6.000 adet/saattir. Bu bölümde kullanılan makinalar STORK (Hollanda) orijinlidir. Parçalama ve Paketleme bölümünde ise SYSTEMATE (Hollanda) orijinli olan makinalar kullanılmaktadır. Bunların başlıcaları; 5.000 adet/saat kapasiteli parçalama hattı, 2.500 adet/saat kapasiteli göğüs fileto hattı ve 50 adet/dakika kapasiteli kemiksiz but hattıdır.

Gıda güvenliği bir gıda firmasının hassasiyet göstermesi gereken konuların başında gelir. Bu konuda büyük bir titizlik gösteren Bupiliç'teki uygulamalara örnek olarak anti-bakteriyel zemin uygulamamızı ve hava soğutma sistemimizi özellikle verebiliriz. Çünkü, klasik mozaik yada epoksi zeminlerde gerekli hijyenik koşulları tam olarak sağlamak olanaklı değildir. Aynı olumsuzluk piliç etinin tamamıyla su ile soğutulmasında da söz konusudur. Gerek zemin uygulamamız gerekse çağdaş elektronik teknolojiyle çalışan hava soğutmamız, ürünlerimizin kalitesine ve lezzetine artı değerler katmıştır.

Gıda güvenliğine paralel olarak yapılan başka diğer uygulamalar: çalışanlarımızın periyodik olarak sağlık taramasına tabi tutulması, her vardiya bitiminde yapılan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarıdır. Çevreye duyarlı bir firma olarak, onu gelecek nesiller adına korumayı başlıca görevlerimizden biri saymaktayız. Bu bağlamda, katı atıklarımız işletmemizin rendering ünitesinde değerlendirilerek, tavuk unu ve yağı elde edilmektedir. Sıvı atıklarımız ise arıtma tesislerimizde arıtılıp kontrollü olarak doğaya bırakılmaktadır. Diğer yandan, işletmemizde yakıt olarak çevre dostu doğal gaz kullanılmaktadır.

 

Canlı Üretim

 

Kuluçkahaneden Kesimhaneye

 

• Şirketimizle sözleşmeli olarak çalışan yaklaşık 190 yetiştiricimizin kümeslerine yumurtadan çıkar çıkmaz teslim edilen civcivler yaklaşık 45 gün sonunda AB standartlarındaki kesim tesislerimizde kesilmektedir.

• Kuluçkahaneden, tam otomatik sevk idare edilen kümeslere teslim edilen civcivlerin, yaşamları boyunca (0 dan–45 güne kadar ) Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendislerimiz tarafından sıkı biyogüvenlik uygulamaları ile günlük olarak takip edilmektedir.

• Sağlıklı sürü için, civcivden pilice kadar geçen büyütme süresinde, gerek görüldükçe yapılan aşı- ilaç uygulamaları tamamen Veteriner Hekimlerimiz tarafından uygulanmaktadır.

• Yüksek performans elde etmek için fason yetiştiricilerimiz, günün şartlarına uygun olarak bilgilendirilmekte-eğitilmekte ve en iyi performansı sergileyen yetiştiricilerimiz ödüllendirilmektedir.

• Piliçlerimiz her yaşa uygun enerji, protein gibi değerleri belirlenmiş her aşamasında kontrol edilen, yüksek kalitede hammaddelerden üretilen, yemlerle beslenmektedirler.

• Yetiştiricilerimizin kümeslerinde uygun ağırlığa ulaşan piliçlerimiz, kümeslerde yakalanıp kesim tesislerine ulaştırılması dahil, tüm aşamalarda hayvan refahı (welfare uygulamaları) göz önünde bulundurulmaktadır.

 

2004 Nisan ayında faaliyete başlayan şirketimiz,bu gün 500'ü aşkın bordrolu çalışanı ile en değerli kaynağın insan olduğunu düşünerek ve takım çalışmasını esas alarak birlikte hedeflerine ulaşmayı ilke edinmiştir. Bupiliç İnsan Kaynakları uygun işe uygun insanı yerleştirerek,kişinin ve şirketin çıkarlarını ön planda tutarak verimliliği arttırmayı hedeflemiştir.Bupiliç çalışanları dinamik,aktif,paylaşımcı bir yapıya sahip genç bir kadrodan oluşmaktadır.

 

Bupiliç İnsan Kaynakları yönetimi,çağdaş düşünce yapısıyla çalışanlara değer veren,katılımcı ve çalışanının gelişimine destek veren bir işletme kültürüne sahiptir.Bupiliç İnsan Kaynakları,müşteri odaklılığı,dinamizm,bilimsellik,takım çalışması ve güvenilirlik ilkesi ile hareket ederek,beyaz et sektöründe üst sıralara gelmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Bupiliç'te Çalışma Alanları:

 

-Pazarlama ve Satış

-Muhasebe

-Finans

-İnsan Kaynakları

-Bilgi İşlem

-Halkla İlişkiler

-Canlı Faaliyetler

-Laboratuar

-Kesimhane Üretim

-Kesimhane İşletme

-Kalite Sağlama-Kontrol

-Teknik Hizmetler

-Atık Yönetimi

 

İş Başvuru formunuzu, eksiksiz olarak doldurarak ekleyeceğiniz bir adet resminizle 02667338717 No'lu fax numaramıza veya insan.kaynaklari@bupilic.com.tr adresine iletebilirsiniz.

 

 

 

Mail Order Nedir?

 

Mail Order, kredi kartınız ile ödeme yapmanızı sağlayan bir " Kredi Kartı Ödeme Talimatı "dır.

 

Mail Order ile ödeme yapmak güvenli mi?

 

Mail Order, sadece sizin onayınız ile kredi kartınızı kullanarak ödeme yapmanızı sağlar. Yazılı ve imzalı onayınız olmadan  ödeme gerçekleştirilemez. Bu sebeple Mail Order güvenilir bir ödeme sistemidir.

 

Mail order ile verdiğiniz ödeme talimatı imzanızı ve o günkü tarihi içeren form sadece bir kez kullanılabilir.

 

Mail Order Formunda yer alan kredi kartı bilgiler kimler tarafından görülür?

 

Mail Order Formu sadece firmamızın anlaşmalı bankaları tarafından ödeme talimatı göndermeye yetkili kılınmış, ödeme  yetkilisi tarafından görülür ve işleme koyulur. Mail Order Formunda yer alan bilgiler ile, sizin imzalayarak onayladığınız işlem  dışında bir işlemin yapılması mümkün değildir.

 

Mail Order ile Nasıl Ödeme Yapacağım?

 

Formu, gerekli yerlerini doldurup onaylayarak, kimlik doğrulamasında kullanılmak üzere bankalarca talep edilen diğer gerekli  evraklar ile firmamızın 0266 733 87 17 numaralı faksına gönderdiğinizde, ödeme işlemini tamamlamış olacaksınız.

 

Mail Order ile Ödeme Yaparken Kimlik Doğrulaması için gerekli olan evraklar nelerdir?

 

• Kredi Kartı Sahibinin arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi

 

• Kredi kartının arkalı önlü fotokopisi