İSG ve Çevre Politikamız

Hakkında

Hammadde temininden, son ürün tüketimine kadar tüm aşamalarda, yüksek kalite ve hijyen seviyesinde üretim yapmak birincil hedefimizdir.

Bu hedefimizi gerçekleştirirken tüm faaliyetlerimizde, çalışanlarımızın ve bizimle çalışan iş ortaklarımızın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak ise en önde gelen sorumluluğumuzdur.

Bu kapsamda İlke ve Değerlerimiz;

 • İş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili yasal gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • Tüm süreçlerimizde teknolojik olanaklar ölçüsünde, her türlü atık oluşumunu ve doğal kaynak tüketimini en aza düşürerek çevreye olabilecek zararlı etkimizi minimum seviyeye indirgemeyi,
 • Geri kazanım olanağı olan çevre dostu malzemeleri kullanmayı ve bunların geri kazanımını sağlayacak araştırma, iyileştirme ve uygulamaları yürütmeyi,
 • Tüm paydaşlarımız ile, belirlenen çevre ve iş sağlığı güvenliği hedeflerimiz doğrultusunda işbirliği içinde çalışmayı, çevre ile ilgili çalışmaları teşvik etmeyi, gerekli aksiyonları planlayıp uygulamayı,
 • Eğitim ve iletişim ile, alt işverenlerimiz dâhil tüm çalışanlarımızda, çevre bilinci oluşturmayı ve bireysel sorumluluk kazandırmayı
 • Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aksiyonların uygulamalarını, performans göstergelerinin sonuçlarını periyodik gözden geçirerek performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Faaliyetlerimizde ve iş yerlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olası tüm kaza risklerini değerlendirmeyi ve gerekli tüm önleyici tedbirleri almayı,
 • Meydana gelen kazaların nedenlerini giderici ve tekrarını önleyici her türlü düzeltici tedbiri almayı,
 • Her türlü yeni projede, projelendirme aşamasında, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmayı ve gerekli her türlü önleyici tedbiri önceden almayı,
 • Daima güvenli davranışı esas alarak, çalışanlarımızda, bireysel ve takım sorumluluğunu benimseten iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı,
 • Alt işverenlerimiz ve tedarikçilerimiz ile, çevre ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili konularda işbirliği yapmayı taahhüt ederiz.

PAYLAŞ :

Ürünlerimiz